Izolacyjność akustyczna okna, czyli od czego zależy spokój w Twoim domu?

Na wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej okna wpływa wiele czynników:

  • wielkość okna
  • kształt okna
  • sztywność konstrukcji
  • technologia wykonania i konstrukcji szyb zespolonych (grubość, odległość, wymiary i proporcje) oraz profili
  • szczelność między układami szyb, oraz skrzydłami okna w ościeży.

Izolacyjność akustyczna powinna być wskazana dla całego okna a nie tylko oszklenia jak jest to często praktykowane u sprzedawców i może wprowadzać w błąd inwestora. Ważną rolę przy wyznaczaniu wartości tego parametru (Rw) odgrywają także kształtowniki okienne, uszczelki oraz nawiewniki. Dodatkowo okna wykonane w technologii izolacji akustycznej aby spełniały swoją rolę i nie zatraciły pierwotnie założonego celu należy właściwie zamontować. Niedokładne wypełnienie i zabezpieczenie szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą okna może skutkować przedostawaniem się hałasu do wnętrza mieszkania.

Spokój w mieszkaniu jest bezcenny, a dzięki zastosowaniu okien z wysokim wskaźnikiem izolacji akustycznej dzięki specjalnej technologii wyciszysz swoje wnętrza nawet do 40dB!