Jak konserwować okna PCV?

Okna PCV (PVC) ze względu na zastosowany materiał bazowy jakim jest polichlorek winylu nie wymagają aż tak skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych jak można byłoby tego się spodziewać. Nie trzeba malować plastikowych profili ani też traktować ich specjalnymi zabiegami ochronnymi i pielęgnacyjnymi. Naturalnym jest, iż okno z profili PCV należy utrzymywać w czystości ale przy tym zabronione jest używanie żrących środków chemicznych i innych silnie reagujących środków czystości wchodzących w reakcję z polichlorkiem winylu.

Do czyszczenia szyb i profili okna polecamy miękkie materiały, które nie rysują powierzchni czyszczonej a w konsekwencji mogłyby trwale uszkodzić wierzchnią warstwę PVC.

Przy konserwacji okna plastikowego warto zwrócić na jego okucia oraz uszczelki. Przynajmniej raz w roku najlepiej jeszcze przed zimą oczyścić z brudu, pyłu i kurzu i zabezpieczyć je wazeliną techniczną.

Ten prosty zabieg konserwacyjny pozwoli wydłużyć czas eksploatacji okna, zachować jego najlepsze właściwości na dłużej a także poprawić komfort użytkowania okna.